Månadsauktion 25:e Januari kl 19

Utlämningstider: Fredag den 26/1 kl 9-16, lördag den 27/1 kl 11-16, måndag den 29/1 kl 9-17, tisdag den 30/1 kl 9-17 samt onsdag den 31/1 kl 9-17.
*Webbauktionens första objekt börjar på torsdag den 25:e januari kl 19 och objekten kommer sedan auktioneras i nummerordning med fasta tider, ca 180-200 utrop i timmen.
*Om ett nytt bud registreras under de sista två minuterna förlängs budtiden med ytterligare två minuter.

Visning på onsdag 24:e januari kl 15-19 samt torsdag 25:e januari kl 10-17. Auktionshallen i Järvastaden (Mönstringsv 9, Solna)