Månadsauktion 7:e December kl 19

Utlämningstider: Fredag den 8/12 kl 9-16, lördag den 9/12 kl 11-16, måndag den 11/12 kl 9-17, tisdag den 12/12 kl 9-17 samt onsdag den 13/12 kl 9-17. *Webbauktionens första objekt börjar på torsdag den 7:e december kl 19 och objekten kommer sedan auktioneras i nummerordning med fasta tider fram till ca 22,30.
*Om ett nytt bud registreras under de sista två minuterna förlängs budtiden med ytterligare två minuter.

Visning på onsdag 6:e december kl 15-19 samt torsdag 7:e december kl 10-17. Auktionshallen i Järvastaden (Mönstringsv 9, Solna)

Avslutat rop
151 500 kr